U našem voznom parku nalazi se preko 25 kamiona za potrebe maloprodaje, veleprodaje i dostave EPS-a, sve u cilju da budemo što fleksibilniji prema našim kupcima.

Stijena 50, Cazin

tel/fax: +387 37 544 618 / +387 37 543 222

safet.halko@gmail.com / rasim.halko@gmail.com