Stanovi

Standard gradnje stanova nikada nije bio na tako visokom nivou kao što je danas. Danas se grade energetski učinkovite građevine, gradi se u skladu s novim zakonima i propisima. Velika pažnja posvećuje se detaljima i materijalima koji se ugrađuju. Materijali su moderniji, imaju bolje karakteristike. Zgrade imaju bolju toplinsku, zvučnu izolaciju te veću zaštitu od požara i potresa. Danas se ugrađuje deblja toplinska izolacija na vanjskim zidovima, kvalitetniji prozori sa trostrukim ostakljenjem. Toplinskom izolacijom štite se i zidovi prema negrijanim prostorima kao što su stubišta i garaže.
team-2715_cef8922e-7aa0-4ddd-96a7-34fde8bdc608

ODGOVORNA OSOBA

Admir KERANOVIĆ

Group 925

E-MAIL ADRESA

eurostanovi@gmail.com

Group 926

TELEFON

+387 60 32 20 356
    captcha