Laminat 37232 7mm

  • Dimenzija table: 1383×193
  • Broj tabli u paketu:10
  • Količina u paketu: 2,67 m2
  • Broj paketa u paleti:52
  • Količina u paleti:138,84
  • Klasa:31
  • Težina palete:800,8 KM
SKU: 5561 Kategorija: