ALKATEN 2” – 10 bar

CIJEVI ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Opskrba pitkom vodom jedan je od najvećih problema današnjice.

Da bi se maksimalno iskoristile postojeće rezerve vode i zadržala kvaliteta vode od izvora do korisnika, neophodni su potpuno nepropusni, zdravstveno ispravni i dugotrajni vodoopskrbni sustavi uz prihvatljivu cijenu.

Područja primjene
PEHD cijevi za vodu primjenjuju se za opskrbu pitkom vodom na radnim tlakovima 6, 10, 16, 20 i 25 bara.

Materijali
Polietilenske cijevi za vodu proizvedene su iz polietilena visoke gustoće – PEHD.

Svojstva PEHD cijevnih sustava:

  • mala masa
  • fleksibilnost
  • kemijska postojanost
  • postojanost prema utjecajima okoline
  • mali faktor trenja
  • ekološka opravdanost
  • dugotrajna hidrostatska čvrstoća
  • dugotrajno nepropusni spojevi

Kemijska postojanost
Polietilen je poliolefin visoke molekularne mase, s nepolarnom strukturom, što ga čini postojanim prema većini kemikalija.

Na svojstva polietilena ne utječe slana voda, slani i kiseli tereni, te gradski i industrijski otpad, što ga čini osobito pogodnim za ugradnju u onečišćena tla.

Kategorija: