EPS – F sa preklopom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 

Toplinska provodljivost: 0,039

Tlačna nosivost: 80 kPa

Zatezna čvrstoća: 180 kPa

Čvrstoća na savijanje: 133 kPa

Standard: BAS EN 13163

Oznaka na paketu pisana štampanim slovima u formatu: Naziv artikla, debljina table, datum proizvodnje.

Mogućnost izrade ploča sa preklopom

Dimenzija ploče: 50×100 cm

Klasa gorivosti: EURORAZRED E

Namjenjen za ugradnju u povezane sisteme za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) toplotne provodljivosti: 0.039w (mK)