EPS – 150 sa preklopom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 

Toplinska provodljivost: 0,035w/mK

Tlačna nosivost: 150 kPa

Savojna čvrstoća: 170 kPa

Standard: BAS EN 13163

Oznaka na paketu pisana štampanim slovima u formatu: Naziv artikla, debljina table, datum proizvodnje.

Mogućnost izrade ploča sa preklopom

Dimenzija ploče: 50×100 cm

Klasa gorivosti: EURORAZRED E

Namjenjen za ugradnju u povezane sisteme za vanjsku toplotnu izolaciju (ETICS) toplotne provodljivosti: 0.039w (mK)